Chalmers Innovationskontor - Ansökan om medel för VFT - Validering för Tillämpning

Diarienummer 2017-04902
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers Innovationskontor
Bidrag från Vinnova 9 810 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Validering för Tillämpning 2018-2019

Syfte och mål

Stödja nyttiggörande av forskning från Chalmers och partnerlärosäten, genom att validera idéer med potential att generera varor/tjänster som bidrar till hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Förväntade effekter och resultat

Önskad effekt från denna fas är verifierade idéer (marknad, teknik, IP) med en idébärare som har en drivkraft och inre trygghet att driva projektet vidare. Vi vill även säkerställa att avnämare tycker att vi tillhandahåller intressanta och väl genomgångna innovationer med en tydlig potential.

Planerat upplägg och genomförande

För att stödja forskare, anställda och studenter att utveckla och validera sina idéer följer vi en övergripande process. Processen har fyra övergripande faser som understryker vårt erbjudande: Inflöde och registrering, Beredning och bedömning, Utforskning och validering, samt Paketering och överlämning. Varje fas har utpekade aktiviteter och avstämningspunkter då resultat skall presenteras inför styrgrupp. Varje projekt har en dedikerad innovationsrådgivare och i samråd med idébärare är det alltid möjligt att loopa tillbaka, ta en ny inriktning eller stänga ett projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.