Cellarmering i nät

Diarienummer
Koordinator SVENSK CELLARMERING FABRIK AB - SVENSK CELLARMERING FABRIK AB, Töre
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera konceptet cellarmering i nät. Den ökade förståelsen för produkten samt identifiering av styrkor och svagheter i tidigare arbeten har påvisat det. Detta utgör underlag för en projektplan för fortsatt forskning, vidareutveckling och lansering av cellarmering i nät. Samarbetet mellan marknadsaktörer och den akademiska världen har också givit bättre ömsesidig förstålse om projektuppsättning i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Den initial framtagna modellen för beräkningar, analys av tidigare data och verifiering av mervärden och branschnytta med cellarmering i nät visar på en möjligt bättre och effektivare produkt jämfört med traditionell armering. Separering av kravställandet men samordning och utbyte av information mellan privataktörer och universitet utgör metodiken i kommande projekt.

Upplägg och genomförande

En jämförelse mellan traditionell armering och cellarmering i nät har påvisat marknadsbehovet. En framtagen beräkningsmodell och analys av tidigare testdata har identifierat olika egenskaper. FEM-analys har fokuserat på samverkan mellan stål och betong med rekommendationer på mer exakt utformning av produkten. En tydligare förstudie hade behövts innan projektet, främst pga. den spridda kompetensen och samordnandet som har varit problematiskt. Samlad kompetens bör finnas inom samma institut samt att den beräkningsmodell som har tagits fram verifieras först.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.