Carefox - IT- plattform för Hemtjänsten

Diarienummer 2014-03101
Koordinator CAREFOX AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet som var att kunna färdigställa vår produkt samt affärsplan har löpt på bra enligt genomförandeplanen som satts upp. Utvecklingen av produkten har till och med gått över förväntan vilket gjorde att vi kunde genomföra lanseringen tidigare än beräknat.

Resultat och förväntade effekter

Effekten av att vi har nått de uppsatta målen för projektet är att vi nu dels har lanserat vår produkt och nu kan påbörja en kraftfullare försäljning. En annan effekt av att vi nu har en färdig produkt och lyckats knyta till oss kunder är att vi nu också har helt andra möjligheter att hitta externa finansiärer för att fortsätta att ta projektet vidare.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har löpt på väldigt bra. Både utvecklingsarbetet av systemet men även de marknadsmässiga delarna som affärsplan har faktiskt gått fortare än vad vi planerat från början. Eftersom genomförandet av dessa delar gått fortare än vi planerat så har vi under projekttiden även kunnat påbörja ytterligare vidareutveckling redan i dagsläget.

Externa länkar

http://www.carefox.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.