Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

C-ITS Testplattform för framtidens transportsystem (CHRONOS steg1)

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 7 353 691 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-02573eng.pdf(pdf, 1947 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Svensk industri/akademi har höga mål/ambitioner för färre trafikskadade/dödade. Intensiv utveckling av automatiserade och kommunicerande fordon är lösningen. Projektets mål var inledande utveckling av en testplattform för att bemöta utmaningarna ovan och möjliggöra forskning, verifiering och validering på komplettvagnsnivå av funktioner genom att iscensätta komplexa trafik- och kommunikationsscenarier som är potentiellt farliga. Detta har genomförts enligt plan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Chronos steg 1 har vidare förtätat samarbetet inom det svenska fordonsklustret och ökat samarbetet med nya aktörer inom telekommunikation som Ericsson. Projektets resultat är: - Dimensionerande testscenarier för test av automatiserade fordon - Inledande sammanställning av framtida testscenarier som inkluderar C-ITS (V2X kommunikation). - Första utveckling av en testplattform för framtidens transportsystem.

Upplägg och genomförande

Projektet har under utveckling av testplattformen tillämpat agila koncept och arbetat med korta sprintar. Detta i kombination med tätt samarbete mellan WP5 och WP7 har lett till en effektiv utveckling med god kvalitet. Vidare utfördes en stor del av utveckling samlokaliserat i lokaler på AstaZero vilket också gynnade det positiva resultatet av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02573

Statistik för sidan