C-ITS Testplattform för framtidens transportsystem (CHRONOS steg1)

Diarienummer 2016-02573
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 7 458 250 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2018
Status Beslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation – en satsning inom FFI

Syfte och mål

Svensk industri/akademi har höga mål/ambitioner för färre trafikskadade/dödade. Intensiv utveckling av automatiserade och kommunicerande fordon är lösningen. Test och validering måste ske på ett säker och repeterbart sätt. Chronos ska inleda arbetet med att iterativ utveckla en testplattform på AstaZero för att bemöta utmaningarna ovan och möjliggöra forskning, verifiering och validering på komplettvagnsnivå av funktioner genom att iscensätta komplexa trafik- och kommunikationsscenarier som är potentiellt farliga.

Förväntade effekter och resultat

Effekter av Chronos steg 1 är bland annat förtätat samarbete inom det svenska fordonsklustret och med nya aktörer inom telekommunikation, möjliggjort fortsatt ledarskap inom aktiv säkerhet, ny kunskap och säkrare fordon. Projektets resultat är: - Dimensionerande testscenarier för test av automatiserade fordon - Inledande sammanställning av framtida testscenarier som inkluderar C-ITS (V2X kommunikation). - Första leverans utveckling av en testplattform för framtidens transportsystem

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av åtta arbetspaket som koordineras under arbetspaket 1. Respektive arbetspaket genomför sedan sitt arbete under sin egen ledning inordnat under denna övergripande koordination. Arbetspaketen utgörs i korthet av projektledning/arkitektur, framtida testscenarier, scenarioutveckling för lätta fordon, scenarioutveckling för tunga fordon, utveckling testplattform - server, utveckling testplattform -kommunikation, utveckling testplattform - objekt, och integration/test.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.