Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

C-Feed

Diarienummer
Koordinator MARIN BIOGAS SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 997 500 kronor
Projektets löptid november 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa ett nytt cirkulärt system för hållbar produktion av foderråvara baserad på inhemsk odlad sjöpung. I förprojektet har kundbehov analyserats och tre lämpliga marknadssegment identifierats. Intresset för konceptet är stort och en plan för verifiering har utvecklats tillsammans med potentiella kunder och testinstitut. En initial affärsplan har definierats för kommersialisering av foderåvaran.

Resultat och förväntade effekter

Med detta projekt vill vi skapa ett alternativ till nuvarande resursförbrukande system för livsmedelsproduktion för att möta ett ökat behov av ekologiskt producerade livsmedel. Vi vill introducera ett cirkulärt system för kväve och fosforflöden, som återför näringsämnen från ett allt för näringsrikt hav tillbaka in i livsmedelsproduktionen. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda foderproducenter en ny cirkulärekonomisk foderråvara baserad på inhemskt odlad sjöpung (Ciona Intestinalis).

Upplägg och genomförande

En viktig del i arbetet har varit att identifiera kundbehov i nära och iterativa interaktioner med potentiella kunder för att verifiera potential och utveckla en plan för vidare utveckling. Regulatoriska aspekter har kartlagts och inga hinder har identifierats att använda Ciona som foderråvara. Labbtester har genomförts med goda resultat som visar ett proteininnehåll över 60 % samt god smältbarhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04247

Statistik för sidan