Bröstdensitetsmätning för effektivare och billigare mammografi.

Diarienummer 2012-02813
Koordinator Advanced MR Analytics AB
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka om AMRA:s metod för mätning av fett och vatten i magnetkamerabilder av kroppen kan modifieras för att även mäta bröstdensitet hos kvinnor. Bröstdensitet är nämligen en mycket viktig faktor för att bedöma risken för bröstcancer. Målet var att ta utveckla en sådan metod och även att utvärdera den genom att jämföra med den visuella bedömning som görs av experter vi vanlig mammografi. Båda dessa mål nåddes med gott resultat.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av utvärderingen visar att den utvecklade helautomatiska metoden ger ett densitetsmått som korrelerar väl med den visuella bedömningen som gjorts av två erfarna experter lika bra som korrelationen mellan de olika experternas individuella bedömningar. Detta tyder på att metoden har potential att användas som en helautomatisk metod för mätning av bröstdensitet i MR-mammografi och därmed kan vara en kandidat för riskbedömning av bröstcancer utan användning av röntgenstrålning. Behovet ökar snabbt då man inte vill skicka bl.a. unga kvinnor på årlig mammografi.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av metoden bedrevs vid AMRA i Linköping. Under tiden rekryterades frivilliga försökspersoner bland patienter vid en mammografimottagning i Storbritannien. Dessa genomgick en utökad MR-undersökning vid sidan av traditionell mammografi. Data från MR-undersökningen skickades till AMRA för analys med den nyutvecklade metoden. Analysresultaten jämfördes sedan med de bedömningar på den 5-gradiga traditionella skalan som gjordes på de vanliga mammografibilderna av erfarna experter i Storbritannien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.