Branschanalys Västerbotten

Diarienummer 2013-01678
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att använda data i relevanta analyser har uppfyltts. Det har även skett en spridning till andra aktörer även om det där finns utrymme för förbättringar.

Resultat och förväntade effekter

Flera publicerade rapporter och intern användning av data.

Upplägg och genomförande

Data har funnits hos regionförbundet och använts av regionförbundet och andra aktörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.