Branschanalys - Uppsala

Diarienummer 2013-01837
Koordinator Regionförbundet Uppsala län
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2014
Status Avslutat