BOLAGSKOMPASSEN - en unik och sekundsnabb prospekteringstjänst

Diarienummer 2015-01645
Koordinator BOLAGSKOMPASSEN AB
Bidrag från Vinnova 492 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Bolagskompassen har lyckats bygga en pedagogisk och tidsbesparande betaversion av en prospekteringstjänst som i realtid analyserar samtliga Sveriges aktiebolags senaste bokslut. Bolagskompassen har utrett hos vilka aktörer det finns ett intresse för en ekonomisk prospekteringstjänst som är väsentligt snabbare och ger högre kvalitet än de som idag finns på marknaden. Slutsatsen är att det är de största revisionsbolagen som har störst intresse för detta, men att även banker och stora konsultfirmor har ett visst intresse.

Resultat och förväntade effekter

Efter avslutat utvecklingsprojekt var syftet att ha tillräckligt med information för att klargöra kundvärdet av tjänsten och utifrån denna vetskap fatta beslut om att investera i en fullskalig version. Bolagskompassen har överlag fått positiv feedback och kan notera att det finns en stort uppskattat kundvärde kring tjänsten. Det kvarstår att nå kommersiella avtal, men detta kan förhoppningsvis ske under första kvartalet 2016.

Upplägg och genomförande

Parallellt med den tekniska utvecklingen har det skett ett tiotal djupintervjuer med potentiella användare av tjänsten och dessa har överlag haft en mycket positiv uppfattning om tjänsten. Dessutom har de immaterialrättsliga skyddsmöjligheterna utvärderas. Projektet har genomförts med en agil arbetsmetod uppdelad i fyra olika arbetspaket: A1. Projektledning A2. Djupintervjuer A3. Teknisk utveckling A4. IP-skydd Projektet har flutit på helt enligt plan och leveransresultat har skett i rätt tid med rätt värde till rätt kostnad.

Externa länkar

Med Bolagskompassens prospekteringstjänst är det möjligt att i realtid analysera samtliga Sveriges aktiebolag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.