BLT_koordination

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med ´BLT-koordination´ var att möjliggöra koordineringsarbetet inklusive planering och skrivning av en ansökan till FoF.NMP.2013-10. Projektet resulterade i att en ansökan med namnet ´Bonding and Assembly Processes for Lightweight Three-D Metal-Organic Sandwich Materials´ - BLT utvecklades och inlämnades till EU genom EPSS

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta projekt var att arbetet med konsortieuppbyggnad och upprättandet av ansökningshandlingar möjliggjordes. Den relativt goda finansieringen av projektet möjliggjorde en kraftfull ansats och ett stort engagemang från 2-3 personer

Upplägg och genomförande

Projektet drevs av två personer, en ansvarig för uppbyggnad av och kontakter med konsortiet och en med ansvar för ansökningshandlingarna. Till projektet var också knutet en administratör med erfarenhet av ansökningsförfarandet för EU-ansökningar. Detta upplägg visade sig vara bra och fungerade väl. Om man skulle önska sig något ytterligare vore det att kunna knyta en person till projektet med ansvar för omvärldsbevakning (competitive research).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.