Biologiska läkemedel för immunmodulering av T-celler

Diarienummer 2017-02989
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap, Terapeutisk immundesign
Bidrag från Vinnova 4 996 626 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Syftet är att implementera en metodplattform för personanpassad immunterapi. Specifika målsättningar är 1) att etablera en process för personanpassad immunterapi baserad på neo-antigen-specifika T-celler för cancerbehandling, 2) att applicera en panel av autoantigen i multipel skleros (MS) för utveckling av immunmodulerande behandling. Vårt mål är att projektresultaten leder till produkter för klinisk användning; för cancerprojektet ett medicinskt verktyg för cellbaserad immunterapi och för MS till att nya terapeutiska vaccin-strategier kan patenteras.

Förväntade effekter och resultat

Vi ska använda en innovativ metodplattform för antigenpresentation till T-celler som möjliggör aktivering/modulering av antigen-specifika T-celler. En process för detektion av sjukdomsalstrande antigen följt av design och produktion av rekombinanta protein öppnar för banbrytande personanpassad behandling. Konceptet ska visas för urinblåscancer och MS, men kan även tillämpas på andra T-cellsmedierade sjukdomar. Projektet ska generera data för att starta en klinisk cancer-immunterapistudie, samt en process för produktion och utvärdering av MS vaccinkandidater.

Planerat upplägg och genomförande

Ett mycket kompetent konsortium med deltagare från akademi, sjukvård och industri ska skapa förutsättningar för T-cellsbaserade immunterapier. En ny metod som möjliggör effektiv T-cellsaktivering och expansion är central i projektet. Vi kommer att expandera neo-antigenspecifika T-celler från patienter med urinblåscancer och preparera IP-strategier och dokumentation för klinisk applikation. För MS ska vi utveckla T-cellsepitop/MHC-bindningstester och experimentella system för design och utvärdering av vaccinkandidater riktade mot autoantigenspecifika T-celler.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.