Biologisk nedbrytning av fett i storköksventilation

Diarienummer 2012-00506
Koordinator BIOTERIA TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Den övergripande målsättningen med projektet var att utveckla ett bioteknologiskt rengöringssystem som skulle på ett effektivt sätt bryta ner fettackumuleringar i storköksventilation och att effekten skulle vara så bra att tekniken skulle kunna appliceras på alla typer av storköksventilation. Målsättningen var att utveckla en teknik som skulle kunna fungera även på snabbmatskedjor och hårt belastade restauranger. Både den biologiska utvecklingen och den tekniska utvecklingen överträffade alla förväntningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i att Bioteria idag kan erbjuda en bioteknologisk rengöringsteknik som kan minimera fettackumulationer i storköksventilation. Våra förväntade effekter av resultatet är att tekniken kommer suggestivt att anammas av marknaden och att tekniken kommer vara en teknik som kommer användas i byggandet av det uthålliga samhället. Tekniken innebär också att våra förväntningar på en lyckad exportsatsning av Bioteria ökar dramatiskt.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp 3 delprojekt med 7 separata WP. De tre delprojekten var: a)att utveckla en bioteknologisk flytande produkt som innehåller selektivt anpassade bakterier som effektiv kan hydrolysera fett, vilket skulle minimera fettpåbyggnader i ventilation och värmeväxlare. b)Att utveckla en applikationsteknik för optimal dosering och sköljmetoder. c)Att utveckla ett helt nytt biofilterhus som har biotekniken integrerat och som skulle minimera tryckfall, brandfara och den höga ljudnivån. I projektet deltog Bioteria, Innu-Science och och några utvalda kunder

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.