Biokompositer för aktiva mötesplaser

Diarienummer 2017-02699
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 3 522 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att utveckla en ny värdekedja från lantbrukets biprodukter till avancerade inredningsprodukter för framtidens aktiva mötes- och arbetsplatser, i syfte att skapa möjligheter för kommersialisering av nya hållbara och biobaserade produkter som ersättning för produkter som idag är tillverkade av fossilbaserade material. Idén är att samverka längs hela värdekedjan för att från sidoströmmar ta fram prototyper för högvärdesprodukter i form av möbler och inredning som kan utvärderas i miljöer som utgör attraktiva mötes- och arbetsplatser.

Förväntade effekter och resultat

Genom att välja att utgå från sidoströmmar från jordbruket finns det potential att skapa inte bara en miljömässigt attraktiv produkt, utan också en kostnadsfördel för biobaserade formpressade produkter. Kombinationen av attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild kan med ett lyckat resultat av delprojektet bidra till den svenska biobaserade sektorns konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet deltar Lantmännen som leverantör och primär förädlare av råvaran (havreskal), OrganoClick som material- och processutvecklare (biokomposit och formpressning), Offecct som producent av inredningsprodukter i hållbara material, samt ÅF som fastighetsägare med ambition att tillhandahålla funktionella och hållbara arbetsmiljöer i sina fastigheter. Sandell & Sandberg och Studio Stockholm arbetar med design av produkterna och miljöerna. NiNa Innovation leder arbetet inom projektet samt samarbetet med övriga projekt inom innovationsprojektet Biokompositer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.