Biokol SU Holding Magnetic carbon

Diarienummer 2013-02753
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 168 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - november 2014
Status Avslutat