Bidrag till Infektionsmöte i Umeå 23-24 april 2012

Diarienummer 2012-02132
Koordinator Uminova Innovation AB - Biotech Umeå
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att visa på bredd och kunskap inom området infektion i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

ökad kunskap om de olika aktörerna i fältet infektion.

Upplägg och genomförande

Två-dagars konferens med gemensam middag, och knappt 20 talare från olika brancher.

Externa länkar

http://www.biotechumea.se/SBCIPC

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.