Behandling mot håravfall

Diarienummer
Koordinator BioLamina AB
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2012
Status Avslutat