Befriend

Diarienummer
Koordinator HEJ FRÄMLING!
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019

Syfte och mål

Bland unga nyanlända finns ofta ett upplevt svek från det offentliga och en känsla att man står utanför samhället med svårigheter att få hjälp och tillhörighet. Detta kan leda till kriminalitet och missbruk om unga inte ser något annat alternativ. Vårt arbete bygger på inkludering, glädje, gemenskap, öppenhet, delaktighet, respekt, transparens och mångfald. Vår vision är att minska ojämlikhet, skapa jämställda, fredliga och inkluderande samhällen med livskraftiga människor som har god hälsa och välbefinnande genom idrott, friluftsliv och kulturaktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Befriendfestivalen nådde ca 400 barn. Syftet var att väcka intresse och bjuda in alla barn och unga till oss. Vi visade en massa möjliga aktiviteter! Efter sommaren fick vi 85 besök varje vecka av barn jmf med november - 145 besök. Vi ser att fler barn hittar till oss. Vi har fått möjligheten att anpassa vår verksamhet att inkludera barn på trygga villkor. För en förbättrad hälsa är permanenta uppehållstillstånd det som gör skillnad. Det vi kunnat bidra till är en förbättrad skolgång, vår inkluderande miljö skapar bättre psykisk hälsa och våra aktiviteter bättre fysisk hälsa.

Upplägg och genomförande

Vi anställde förebilder för barn och unga, Credible messengers, som skapat ett förtroende för vår verksamhet och unga har följt dessa förebilder. Vi har fått tid att investera i relationen med dessa brobyggare och förankrat föreningens värderingar och budskap än tydligare. Vi har genomfört en Befriendfestival, 19 juni, på Stortorget i Östersund. Under dagen passerade cirka 400 barn. Programmet innehöll aktiviteter att få prova; teakwondo, dansa hiphop, köra bräda. Prova-på-aktiviteter har följt under hela projektet samt erbjudande om att delta på våra regelbundna aktiviteter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 mars 2020

Diarienummer 2019-01834

Statistik för sidan