Ballad - Baltic Living Labs

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 268 875 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa ekonomisk tillväxt i de olika länderna kring centrala östersjön baserad på expansion hos SMF. Projektet avser förstå SMF situationen kring export av digitala tjänster och hantera dessa utmaningar i en egen utvecklad process. Projektet har hittills lyckats mycket bra i sitt syfte och rönt stort intresse från SMF som vill bruka våra processer. Olika intresseföretag har också uttryckt ett stort intresse att medverka i projektet och ser också möjligheter till att SMF verkligen kan bli hjälpta.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har i detta läge fortfarande 12 månader kvar innan det är avslutat och det är därför svårt att ge en slutgiltig resultatbeskrivning. Det kan dock redan nu sägas att mycket talar för att projektet har identifierat området och problemställningar för SMF som inte hanterats på ett effektivt sätt förrän i detta projekt. Resultatet kommer att bli att fler SMF, på ett enklare sätt, kan exportera sin digitala tjänster till andra marknader.

Upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 5 arbetspaket varav ett är administrativt och ett är för kommunikation. De tre övriga är: WP2 syftar till att validera nätverkskonceptet genom att förstå förutsättningar för Living Labs-samverkan mellan länderna. I WP3 undersöks krav och behov hos SMEer. Där utvecklas också metoderna, processerna (Transfer Process Model) och nätverken för transferring av digitala tjänster. Projektet har valt två applikationsområden, E-hälsa och e-utbildning. WP4 innebär iscensättande av piloter och en lokal portal för utprovning av metoderna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.