Avancerad utrustning för svensk ligninbaserad kolfiber (CF)

Diarienummer 2013-05501
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Externa länkar

www.innventia.com