Avancerad ruttplaneringsmodul för klimat- och miljökalkyler

Diarienummer 2014-06264
Koordinator Nätverket för Transporter och Miljön
Bidrag från Vinnova 364 553 kronor
Projektets löptid april 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2014-05733-en

Syfte och mål

Att möjliggöra automatiserade miljökalkyler för transportkedjor baserat på existerande verksamhetsdata i befintliga affärssystem för transportköpande och transportsäljande organisationer. NTMCalc web service med avancerad ruttningsfunktion erbjuder en utvecklingsplattform för affärsstödjande system som ´Transport Management Systems, TMS´ (köpare av transporter) samt ´Fleet Management Systems, FMS´ (utförare av transporter). Med denna plattform kan dessa system därmed även inkludera redovisning och uppföljning av transporter miljö- och klimatprestanda.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en transparent och trovärdig modul för ruttningsstöd i NTMCalc som är tillgänglig via web service vilket gör att transporters miljöprestanda kan beräknas för en rad andra befintliga affärssystem och i andra applikationer. I nuläget har ruttningsfunktionen byggts samman med ett TMS med mycket god funktionalitet. Den förväntade effekten är att miljökalkyler med denna möjliga integration kommer att göras mer allmänt tillgänglig via befintliga affärssystem. Genom att göra miljökalkylen mer lättillgänglig möjliggörs större fokus på förbättringsarbete.

Upplägg och genomförande

NTMCalc Routing Module baseras på: - Ruttningskoordinator som koordinerar och sammanlänkar underliggande ruttningstjänster för en fullständig transportkedja: - Flygruttning en ruttningsmodul baseras på storcirkelavstånd. - Sjöruttning baseras på Vesseltracker Web Service - Vägruttning baseras på DPS befintliga Web Service - Järnvägsruttning baseras på vägruttningen med korrigeringsfaktor - Ett hamn- och flygplatsregister med geokordinater för att kunna lokalisera ruttningsbara hamnar i närheten av upphämtnings- och leveransadress.

Externa länkar

Verktyg för beräkning av gods- och persontransporters miljöpåverkanför köpare och säljare av transporter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.