Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiserat ärendestöd med språkintelligens

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 690 814 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Viktiga resultat som projektet gav

Projektfas A hade tre syften: att identifiera relevanta ämnesområden, genomföra förstudier, och planera Projektfas B. Vårt fortsatta arbete ska bygga på synergi mellan språkteknologi, användarcentrerad tjänstedesign, effektivisering av verksamhetsprocesser, samt ett juridiskt regelverk. Undersökningar hos myndigheter och kommuner identifierade utvecklingspotential inom ärendehantering, en omvärldsundersökning visade globala trender. Ett konsortium för Projektfas B, bestående av forskare, tekniska nyttotagare, slutanvändare, och marknadskännare, skapades.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en utvecklad arbetsplan för Projektfas B. Vi har identifierat vilka behov projektet ska tillfredsställa, inom vilka ämnesområden vi ska jobba, vem vi ska jobba med. Förundersökningarna resulterar i två publikationer. Framtida samhällsmässiga effekter är (i) intern effektivisering av ärendehanteringsprocess genom minskad manuell hantering av rutinuppgifter, förbättrad arbetsmiljö; (ii) extern effektivisering genom snabb och kort ärendebehandling; (iii) ökad kvalité inom ärendehanteringen genom förbättrad verksamhetsanalys och omvärldsbevakning.

Upplägg och genomförande

Vår behovsanalys omfattade (i) en enkätundersökning, (ii) tre workshops och (iii) sju intervjuer hos svenska kommuner, myndigheter och storföretag. En omfattande litteraturstudie visade ett akademiskt perspektiv på vad som gjorts inom vårt ämne samt vilka framtida affärsmöjligheter finns. En genomgång av ärendehanteringslösningar på den svenska marknaden har avgränsat vårt framtida produktgrannskap. Ett studiebesök utomlands och ett konferensbesök ökade vår allmänbildning. Mycket kraft gick åt att bygga relationer till våra potentiella konsortiepartners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2011-02455

Statistik för sidan