Automatiserad tjänst för analys av bildmanipulation

Diarienummer 2012-00483
Koordinator Photidify AB - Photidify
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att utveckla Photidifys teknologi vidare till en kommersiell och användbar produkt som med hög tillförlitlighet kan avgöra om en bild är manipulerad och även visualisera var/hur manipulation detekteras. Projektet hade tydliga tekniska mål, som alla uppnåddes. Vidare investeringar kommer dock krävas för att åstadkomma en lyckad kommersisaliering.

Resultat och förväntade effekter

Den lyckade tekniska utvecklingsarbetet kommer nu följas upp av en första produktlansering av mjukvaran. För att kommersialisera projektresultatet fullt ut kommer det dock behövas ytterligare investeringar. Främst gäller detta paketering så som skapande av dokumentation av programvaran, manualer och video-tutorial, samt tillhörande utbildningspaket. Vidare investeringar i marknadsföring planeras likaså.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll två huvudsakliga områden som delades in i bild- och signalanalys (Algoritmer) samt utveckling av det gränssnitt som användaren ser tillsammans med själva produktifieringen av systemet (Paketering). Systemet utvecklades också som en dialog med potentiell slutanvändare och partnern NetClean där viktig information samlades in, speciellt kring hur kundens behov ser ut redan tidigt i utvecklings-processen vilket var effektivt och gav ett mycket lyckat slutresultat.

Externa länkar

FPL kommer att lanseras till hösten och är ett direkt resultat av detta projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.