Att städa på intraprenad

Diarienummer 2013-02432
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 540 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Målet med denna förstudie var att ta utveckla en modell för städning med hög grad av delaktighet och autonomi och lyfta den till en mer generell kontext som kan spridas till andra kommuner och verksamheter. Vår modell finns dokumenterat i rapporten ´Att städa på intraprenad - Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Piteå kommun´ (öhrling 2014)

Resultat och förväntade effekter

Den modell vi utvecklat kommer att implementeras i tre andra kommunala organisationer, Luleå, Bodens och Kalix kommuner. Om vi lyckas väl med projektet kan de resultera i en generell modell för hur man kan organisera städning på intraprenad, en modell som förhoppningsvis även kan inspirera andra kommunala sektorer till liknande organisationsformer.

Upplägg och genomförande

I varje kommun startar vi med en probleminventering i form intervjuer och enkäter men framför allt via ett antal workshops där städpersonalen själva inventerar sina problem och möjligheter. Baserat på detta formulerar städarna en vision för hur man vill organisera sitt arbete och utveckla sin arbetsmiljö. I projektets slutfas ska resultaten generaliseras till en modell för ´det goda städarbetet´.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.