Att bygga kunskap - om makerkulturen, glokala lösningar och hållbara produktionsmodeller

Diarienummer
Koordinator FÖRENINGEN STAPELBÄDDEN
Bidrag från Vinnova 239 190 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Målet för projektet är att synliggöra en bred makerskultur och skapa förståelse för de utmaningar som rörelsen står inför. Med tio års erfarenhet av att driva Sveriges första makersspace kände vi på STPLN att det var dags att göra ett krafttag för att belysa rörelsen. Med den första nationella konferensen om, och av, makers 2016 lyfte vi makersrörelsen och dess förutsättningar och potential. Tillsammans med resterande makersinitiativ diskuterades makerrörelsens framtid och konferensen blev en knuff i rätt riktning för att påbörja arbetet med att starta ett nationellt förbund.

Resultat och förväntade effekter

Genom att undersöka och faktiskt fråga makers om sin egen rörelse skapade vi en bättre bild av vad rörelsen är och hur den kan fungera. Vilka behov som finns och funderingar på lösningar. Med konferensen diskuterades frågorna samtidigt som en bredare allmänhet fick möjlighet att ta del av rörelsen och vad den innebär och kan innebära för Sverige i samtiden. Engagerade från hela Sverige kom och tillsammans väcktes tanken om att fortsätta samarbeta och tillsammans skapa ett nationellt förbund för att tillsammans vara med och kunna påverka nationella beslut i större utsträckning.

Upplägg och genomförande

Upplägget för konferensen var att först göra en djupare studie och diskutera med olika makersspace i Sverige samtidigt som vi kontaktat potentiella samarbetspartners och stödorganisationer. På så sätt kunde vi skapa oss en bild av var rörelsen är, vad den behöver och vilken hjälp det finns att få. Vad en maker är problematiserades och under konferensen försökte vi ge en bild av en bredare definition, både om vad en maker är och vad en maker gör. Efter konferensen sammanfattades alla tankar och diskussioner i en kondenserad rapport som kan vara underlag för det fortsatta arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.