Athenapriset 2012 och Sjukvårdens forskningsdag

Diarienummer
Koordinator Dagens Medicin Sverige Aktiebolag - Dagens Medicin Sverige AB
Bidrag från Vinnova 330 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Sjukvårdens forskningsdag är en mötesplats för beslutsfattare i sjukvården som samlas för diskussion om strategiska frågor kring klinisk forskning.Vid årets dag, som arrangerades den 2 feb, var temat fokuserat på den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Cirka 150 beslutsfattare från forskning och hälso- och sjukvården deltog under dagen. Athenapriset delades 2012 ut för femte året i rad. Priset ska uppmärksamma forskare som i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv har tagit fram en ny metod, tjänst eller produkt till nytta för sjukvård och samhälle.

Resultat och förväntade effekter

Både Sjukvårdens forskningsdag och Athenapriset har bidragit till att lyfta vikten av samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv för att ge förutsättningar för en framgångsrik life science-sektor i Sverige. Den publicitet som har givits både Sjukvårdens forskningsdag och Athenapriset, framför allt i Dagens Medicin, men även i andra medier, har bidragit till ökad kunskap och medvetenhet om den kliniska forskningens villkor och möjligheter.

Upplägg och genomförande

Sjukvårdens forskningsdag genomfördes den 2 februari 2012 på Bonnier Conference Center. Programmet marknadsfördes dels genom Dagens Medicin i annonser och e-postutskick, dels genom medarrangörerna VINNOVA, Vetenskapsrådet, LIF, Swedish Medtech och Sweden Bio. Athenapriset utdelades den 29 november 2012. Pristagaren fick diplom, hederspris och ett utbildningsstipendium på 150 000 kr. Pristagaren utsågs av en jury bestående av företrädare för olika delar av sjukvården och den forskande life science-branschen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.