AstraZeneca Spinout Venture Del 2

Diarienummer 2017-02169
Koordinator AstraZeneca AB - AstraZeneca AB, Södertälje
Bidrag från Vinnova 8 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med det aktuella projektet är att ta fram och testa en ny affärsmodell för innovationer inom Life Sciences som bygger på ett samspel mellan läkemedelsindustri, externa finansiärer och statliga organ som stöder innovation i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Projektet består av två delprojekt, det ena innebär ett utvecklingsarbete rörande en medicinteknisk produkt för att göra den attraktiv för investerare att starta ett nytt bolag för vidareutveckling av produkten; och det andra handlar om direkt bildning av ett nytt bolag som utvärderar en ny unik behandling för ett tillstånd som f.n. behandlas med expektans följd av riskabel kirurgi.

Planerat upplägg och genomförande

Delprojekt 1: I samarbete med en "universitesinkubator" kommer AZ innovationen (medicinteknsik produkt för optimering av terapi i valda kliniska indikationer, te.x. ADHD) att utvecklas till en funktionell prototyp som sedan exponeras för externa intressenter. Delprojekt 2: Ett dotterbolag till ett BVH-bolag bildas, det senare som besitter särskild kompetens inom medicinsk imaging utför en konceptstudie som vid framgångrikt utfall öppnar vägen för en fullskalig utveckling av en ny behandlingsprincip och nya expansionsmöjligheter för bolaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.