ARTEMIS EMC2 - SICS - Säkerhet för små inbyggda system

Diarienummer 2014-00542
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS Lund
Bidrag från Vinnova 1 918 800 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att förbättra säkerheten i uppkopplade inbyggda system med lång livslängd och i säkerhetskritiska applikationer. Vi ville främst studera separationsteknologier och hur dessa kan användas för att förbättra pålitlighet och säkerhet, eller minska produktions- och underhållskostnader i t.ex. bilindustrin. Efter att ha analyserat säkerhets- och funktionella krav tillsammans med andra projektdeltagare skapade vi en prototyp som demonstrerade användningen av separationsmekanismer i en bilplattform och analyserade användningen i dagens och framtida system

Resultat och förväntade effekter

Vi implementerade en separationsmjukvara för Moped som är en forskningsplattform för uppkopplade och autonoma bilar. Vi kunde visa hur flera enkelkärniga realtids system kunde ersättas med ett flerkärnigt system med delvis bibehållen separation i rum och tid. Vår studie visade att 1. användningen av hårdvaran kunde förbättras 2. dock inte i alla applikationer (t.ex. IoT) 3. mindre variationer i hårdvara kunde ha stor inverkan på systemets realtidsegenskaper Vår förhoppning är att projektet leder till en bättre användning av säkerhetsmekanismer som ofta redan finns i hårdvaran

Upplägg och genomförande

EMC2 var ett stort projekt med nästan 100 deltagare. Arbetet delades upp i sex arbetspaket och ett antal användningsfall. SICS deltog främst i arbetspaket tre (dynamiska system och tjänster) och bilindustrins användningsfall. Arbetet delades i tre etapper: 1. analys av säkerhetskraven 2. design och implementation av ett säkerhetslager 3. analys, experiment, arkitekturer jämförelse, presentation. Samarbetspartner under dessa etapper var i den ordningen: andra deltagare i våra arbetspaket, svenska partner utanför EMC2 och deltagare från bilindustrins användningsfall

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.