ARTEMIS EMC2 - KTH - Embedded Multi-Core systems for Mixed Criticality applications in dynamic and changeable real-time environments

Diarienummer 2014-01225
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 4 523 850 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

I EMC2-projektet bidrog KTH till målet att utveckla ett verktygsintegrationsramverk, med särskild inriktning på specifikation samt utveckling av programvara som stödjer integrering av verktyg. Denna kunskap har tillämpats på ett antal användningsfall inom projektet, från olika industripartner inklusive ABB och Volvo. Sammantaget resulterade projektet i två licentiatavhandlingar. KTH ledde och/eller medverkade i 9 forskningsrapporter för projektet, samt producerade 8 vetenskapliga publikationer.

Resultat och förväntade effekter

KTH ledde arbetet med att definiera verktygsintegrationsramverket, baserat på analys av de krav som industripartnerna fastställt. Man identifierade ett behov av att analysera nuvarande status för en verktygskedja, vilket ledde till särskild inriktning på forskning inom Analytics och Visualiseringstekniker. KTH bidrog också till standardiseringsarbete genom att aktivt delta i OASIS OSLC Core-arbetsgruppen. KTH arbetade också för att vidareutveckla sin programvara (a) ForSyDe verktygspaket och (b) Open-source Eclipse Lyo Designer.

Upplägg och genomförande

I det här stora EMC2-projektet var KTHs huvudfokus på delprojektet ´System design platform, tools, models and interoperability´. KTH deltog också i de industriella delprojekten "automotive" och "cross-domain" där bland annat ABB och Volvo medverkade. Sammantaget resulterade projektet i gott samarbete med svenska såväl som europeiska partner. KTH samarbetade med ABB för att utveckla sitt ”usecase” genom att stödja dem med nödvändig teknik och kompetens. KTH samarbetade också med Alten, Siemens och Fornebu Consulting för att anpassa och vidareutveckla KTHs ForSyDe Tool Suite.

Externa länkar

http://www.emc2-project.eu/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.