ARTEMIS EMC2 - CTH - Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments

Diarienummer 2014-00607
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 497 599 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med Chalmers forskning i projektet var att förbättra tillgängligheten av systemen vid en högre felintensitet. I synnerhet var Chalmers mål att utveckla systemkomponenter (mikroprocessorer och interna nätverk) som ska kunna tolerera permanenta fel och att utveckla en systemprogramvara (sk runtime system) som tillåter att ett system byggt från sådana systemkomponenter endast levererar mindre beräkningsprestanda, men fortfarande ger korrekt funktion, då fler och fler systemkomponenter upphör att fungera.

Resultat och förväntade effekter

Genom användande av de systemlösningar som Chalmers utvecklat har följande resultat uppnåtts: - Framtida flerkärniga mikroprocessorer (sk multicore) kan tolerera tre gånger fler permanenta fel än tidigare kända lösningar. - Service-orienterade interna nätverk kan tolerera 2-3 gånger fler permanenta fel jämfört med tidigare kända lösningar där nätverkspaket dirigeras runt felaktiga komponenter. - Genom användandet av föreslagna heuristiker kan den utvecklade systemprogramvaran erbjuda samma effektivitet som existerande algoritmer men med tio gånger snabbare svarstid.

Upplägg och genomförande

Chalmers forskning beträffande konstruktion och implementation av system med hög tillgänglighet utvecklades enligt plan. Systemkomponenter såsom mikroprocessorer och interna nätverk utvärderades i två steg: dels genom användande av systemmodeller och sedan genom faktiska implementationer. Heuristiker för systemprogramvaran (runtime systemet) utvärderades genom användande av realistiska testfall från fordonsindustrin.

Externa länkar

www.artemis-emc2.eu/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.