ARTEMIS CRYSTAL_Arcticus

Diarienummer 2012-04297
Koordinator Arcticus Systems Aktiebolag - Arcticus Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 060 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Arcticus har implementerat en utökad tidsanalys av E2E tidskrav i Rubus Tool Suite enligt plan. EAST-ADL data format kan importeras och exporteras för att stödja inter-operabilitet mellan verktyg och modeller.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har Arcticus utökat tidsanalysen av distribuerade realtidssystem med avseende på E2E tidskrav. Algoritmer för tidsanalysen baseras på forskning utförd av Dr. Saad Mubeen (Mälardalens Högskola) i samverkan med Arcticus. Implementationen av dessa algoritmer har framgångsrikt integrerats och testats i Rubus Tool Suite.

Upplägg och genomförande

Genom ett framgångsrikt samarbete mellan forskning som fokuserar på algoritmer och teoretiska aspekter samt produktutveckling med fokus på implementation och integration har projektet resulterat i att Rubus Tool Suite har stöd för E2E analys.

Externa länkar

Publikationer av relaterade forskningsresultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.