ARTEMIS Arrowhead_6, BnearIT AB

Diarienummer 2012-04311
Koordinator BnearIT AB
Bidrag från Vinnova 3 323 686 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets vision har varit att möjliggöra samverkan mellan inkapslade automationssystem. Utmaningen har varit att möjliggöra interoperabilitet och integrabilitet av tillhandahållna tjänster. Projektets måluppfyllnad visar att vision och utmaning är uppnådd genom att det är möjliggjort informationsutbyte mellan system genom att nyttja tjänsteorienterade principer och design. Det har också visat sig att metoder och modeller har fungerat bra och att riktlinjer, mönster och mallar stödjer en enhetlig syn på hur man konstruerar och möjliggöra att system kan samverka.

Resultat och förväntade effekter

Resultat har inneburit: * Designprinciper, homogen syn på riktlinjer och dokumentation * Gemensam grundarkitektur, tjänsteorienterade aspekter * Löskopplade tjänster och system * Metoder kring samverkan (workshops), leveranser, tester och demonstrationer Man har påvisat positiva effekter av att kunna situationsanpassa sina systemkompositioner efter gällande behov. Man kan snabbare, enklare och mer flexibelt nyttja sina system och resurser med framtagen lösning. Resultat har också inneburit mer affärer, lösningar och produkter för flera av projektets parter.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med olika arbetspaket har visat sig bra. Det delades upp med ett antal arbetspaket som hanterade applikationsnytta och verksamhet medan ett antal arbetspaket var stödjande teknikfokus samt ett antal arbetspaket som hanterade projektets resultat, ledning och samordning. Projektet hanterade aktiviteter som var väldigt lyckade, dessa var: * Workshops, mycket värdefulla för att snabbt komma framåt tillsammans inom projektdelarna, mellan olika arbetspaket * Demonstration, stora framtsteg påvisades med detta. Partner la mycket kraft att få dessa lyckade.

Externa länkar

Projektkoordinator LTU:s resultatartikel Resultat Artemis ESCEL Arrowhead projektet Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.