ARTEMIS Arrowhead_5 , SKF

Diarienummer
Koordinator SKF Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 007 087 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet för SKFs del har varit att få tillgång till ett kraftfullt standardiserat sätt att utbyta information för att kunna förbättra övervakningen av roterande maskiner samt att utveckla och demonstrera applikationer för detta.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet för SKFs del har varit över förväntan. De applikationer där vi tillämpat Arrowhead Framework samt de sensorer vi utvecklat har visat sig fungera mycket väl.

Upplägg och genomförande

Upplägget med att ha många olika intressenter för högst varierande applikationsområden har visat sig mycket lyckosamt. Ett standardiserat kommunikationsgränssnitt som uppfyller krav från många applikationer blir mycket starkare än om ett särintresse utvecklar en egen standard.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04318

Statistik för sidan