Arenaprojekt PTC nov 2015 Tooltec

Diarienummer 2015-06653
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utveckla ett arbetssätt för analys och justering av restdeformationerna efter smidning och efterföljande maskinbearbetning. Arbetssättet innebär att men predikterar restspänningar efter smidning med hjälp av ´konturmetoden´ och därefter simulerar maskinbearbetning med restspänningstillståndet från smidning som indata. Ett fungerande arbetssätt kommer att leda till kvalitetsförbättringar samt effektivisering av produktionsberedning hos både små och stora företag. Målet för projektet har uppnåtts

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten indikerar att arbetssättet är användbart och FoU arbetet fortsätter inom ramen för ett VGR projekt (FoU kort Avancerat). En vetenskaplig artikel ska publiceras under 2017. Projektresultaten ska spridas på workshops och seminarier arrangerade av bland annat SMF Flyg och Innovair och kommer att ligga till grund för nya projekt inom ramen analys av restdeformationer.

Upplägg och genomförande

Konturmetoden innebär att man skär upp arbetsstycket efter smidning med exempelvis EDM. Restspänningar frigörs därmed och resulterar i en geometrisk utbuktning i snittet vilken mäts upp och integreras i en FE-modell. Utbuktningen trycks sedan tillbaka med en FE-beräkning och man har då återskapat restspänningstillståndet virtuellt. Inom projektet har vi testat metoden med hjälp av en flygmotorkomponent som bearbetas av Tooltec. Projektet har genomförts med stöd av restspänningsmätning, mätning av geometri och simulering och i samverkan mellan Swerea IVF, Tooltec och GKN.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.