Arctic Business Incubator 2015

Diarienummer 2014-06296
Koordinator ARCTIC BUSINESS INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Inkubatorprogrammet - bryggfinansiering