Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arbetsmiljöfrågor i framtidens livsmedelsfabriker - en förstudie

Diarienummer
Koordinator SIK - SIK, INSTITUTET FÖR LIVSMEDEL OCH BIOTEK
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid augusti 2002 - december 2002
Status Avslutat

Senast uppdaterad 3 maj 2019

Diarienummer 2002-00838

Statistik för sidan