Användarvänlig lokal elproduktion

Diarienummer 2012-02922
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for Sustainable Communications
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att använda användarorienterad designmetodik för att skapa innovation och affärsmöjligheter inom Lokal elproduktion. I projektet har vi fokuserat på de hinder som användaren upplever för att börja producera sin egen el och att utifrån dessa skapa ett antal koncept kring hur system, tjänster och produkter kan utvecklas mot större användarvänlighet samt hur man bättre kan kommunicera vinsterna med att producera sin egen el. Dessa koncept är startpunkter för nya innovationer och affärsmöjligheter inom området.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i fem koncept: 1.En app som hjälper användaren genom hela resan (customer journey) 2.En Friggebod klädd med solceller för installation där montage på taket inte är lämpligt 3.Modulära solceller för offentlig miljö 4.Allt-i-ett startpaket inklusive tillstånd etc 5.Informationsfilm om vinsterna med att producera sin egen el Detta material utgör en utmärkt start för fortsatt utveckling av produkter och tjänster i nära samarbete med användare. Om vi får möjlighet att förverkliga filmen skulle den kunna höja motivationen för fler att skaffa solceller.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan parterna har varit mycket inspirerande. Den djupa kunskap som Egen el har var en utmärkt utgångspunkt. De intervjuer som gjordes med användare gav många insikter som vi i designprocessen kunde omvandla till konkreta förslag. Under skissfasen hade vi möten med alla partners för att diskutera möjliga lösningar. Genom att konkretisera dessa kunde vi öppna nya diskussioner om hur resan att börja producera sin egen el egentligen borde se ut. Det förslag på informationsfilm som vi kom fram till hade nog inte blivit till utan den breda input som research och intervjuer gav.

Externa länkar

På web-sidan kommer mer material att publiceras liksom en rapport i pdf-format.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.