Ansökan till VFT1 från Innovationskontor Väst (Chalmers)

Diarienummer 2013-05629
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Innovationskontor Väst
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med VFT1 är att starta nya livskraftiga innovationsprocesser, och där förhoppningen är att några av dessa skall kunna växa till livskraftiga SME bolag. Vi har under året beviljat medel till 34 projekt där vi tror att den potentialen finns, med gott resultat. I princip alla projekt lever vid utgången av perioden, även om det är för tidigt att se några specifika resultat.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet är åtminstone 30 innovationsprocesser som satt igång, några av dem har redan bolagiserats och påbörjat försäljning. Förväntade effekter är tillväxt i Sverige.

Upplägg och genomförande

Flera av projekten genomförs i samverkan med det övriga innovationssystemet i Göteborg, såsom Chalmers Innovation, Encubator, Sahlgrenska Science Park, osv. Detta stärker i regel kvalitet och överlevnadschans hos projekten. Med det sagt finns det flera bra projekt som inte är anknutna till inkubatorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.