Ansökan till Eurostars - mediemonitorering och b2b-marknadsföring

Diarienummer 2017-00987
Koordinator Gavagai AB
Bidrag från Vinnova 6 670 kronor
Projektets löptid januari 2017 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017