Ansökan om samarbete mellan Sverige och Israel.

Diarienummer 2013-02304
Koordinator GLUCOX BIOTECH AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013

Externa länkar

www.glucox.se