Ansökan om planeringsbidrag för Modulariseradbro

Diarienummer
Koordinator Tyréns AB - Tyréns AB Stockholm
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syftet med planeringsbidraget är att utreda affärsmöjligheterna att skapa ett sammarbete mellan en konsultfirma och en entreprenör för att ta fram en brokonfigurator samt säkerställa att projektet är tekniskt och praktiskt realiserbart.

Resultat och förväntade effekter

Demonstratorn som har utvecklats kan i dagsläget generera måttritningar. Med andelen plattbroar som byggs idag krävs det 10-20% av brobeståndet för att denna investering skall vara återbetald under 5 år. Detta under förutsättning att endast vinsten från projekteringen beaktas. Dock finns stor potential att automatgenerera bättre arbetsbeskrivningar med säkerställda tekniska lösningar, vilket med stor sannolikhet kommer att effektivisera produktionen och göra bron mer konkurrenskraftig.

Upplägg och genomförande

Arbetet har varit indelat i huvudsakligen 3 delar: Genomlysning av marknaden för brovarianten, Utveckla en demonstrator som kan bevisa de tekniska aspekterna är möjliga att realisera, samt beräkna och belysa effektivitetspotential för arbetsmetodiken. Förutom detta har även partners och affärsupplägg berörts. Tydligt att se är att konfigureringsverktyg som utvecklas tillsammans med entreprenör kan skapa produktionsanpassade lösningar samt mycket snabbt blir återbetalda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04153

Statistik för sidan