Ansökan med PIBIOCCSA till LCE-15 Stage 2

Diarienummer 2015-00578
Koordinator Biorecro Research and Development AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - maj 2015
Status Avslutat