All Aboard

Diarienummer
Koordinator code and conspire AB
Bidrag från Vinnova 297 500 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet var att via en förstudie verifiera behovet för tjänsten All Aboard (allaboard.eu). Vidare skulle projektet skapa en grund för utveckling, finansiering och lansering av tjänsten. En stor del av projektet var fokuserat på användartester av vilka funktioner som är av intresse och hur de ska fungera. Av de idéer och gissningar som fanns innan projektet satt igång, har många visat sig fel ytterligare bevis på vikten av gedigna förstudier och användartester.

Resultat och förväntade effekter

Praktiskt resulterade projektet i ett flertal interaktiva prototyper som testades mot användare och en teknisk proof of concept som följer samma logik som prototyperna. Båda dessa har varit viktiga för att identifierad de bästa lösningarna på många av de problem som tågresenärerna upplever. Projektet har verifierat behovet av tjänsten All Aboard (allaboard.eu) som gör det enkelt att planera, boka och köpa tågbiljetter för för att åka utomlands med tåg i Europa.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har i de initiala faserna lagt grunden till projektets avgränsningar, fokus och riktning. Därefter utvecklades gränssnittsdesign och ett flertal prototyper. Parallellt genomfördes en grundlig teknisk förstudie och inventering av befintliga tågbokningstjänster. Detta testades sen i en proof of concept. Genomförandet var smidigt och utan större hinder eller förseningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 mars 2019

Diarienummer 2018-05075

Statistik för sidan