All Aboard

Diarienummer 2018-05075
Koordinator code and conspire AB
Bidrag från Vinnova 297 500 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att göra en djupdykning i hur tågresandet i Europa kan förbättras genom att tillhandahålla en digital tjänst som gör planering, bokning och själva resan så smidig som möjligt. Det långsiktiga syftet är att göra tåg till det självklara valet vid resor i Europa. Genom en gedigen förstudie, kartläggning av existerande tjänster, intervjuer och användartester syftar projektet till att producera en prototyp som kan testas mot användare och potentiella finansiärer.

Förväntade effekter och resultat

Det är idag svårt att boka tågresor med flera destinationer eller byten i Europa. Tågbolagen har egna tjänster, valutor, språk och regler vilket ställer höga krav på den som vill resa med tåg. Där finns stort potential för innovation att samordna system och göra hela tågresan smidigare. Genom att erbjuda intressebaserade tågresor i kombination med ett användarvänligt gränssnitt kommer det att bli enklare att resa med tåg och på så sätt minska resandets klimatpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre delar. Den första syftar till att lära känna marknaden, resenärerna och befintliga aktörer inom tågturism. I nästa del designas ett användargränssnitt grundat i tidigare insikter och lärdomar, vilket i projektets sista del utvecklas till en interaktiv prototyp. Arbetsgruppens kunskap om målgruppen i kombination med ett utifrånperspektiv och expertis i digital tjänsteutveckling möjliggör en effektiv arbetsprocess och stor potential att förändra resebranschen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.