Adsorption av funktionella polymerer till cellulosa i blekningssteget - ett sätt att utöka fibrernas egenskaper

Diarienummer 2017-05412
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation - Research studies within Treesearch

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att förstå hur polymerer adsorberar på cellulosafibrer i blekningssteget i kraftmasseprocessen. Det långsiktiga målet är att utveckla en flexibel kunskapsplattform som kan användas för att designa nya egenskaper hos cellulosafibrerna i blekningssteget genom att kombinera adsorption och kovalent bindning av polymerer till fiberytorna.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska utveckla en plattform för design av funktionaliserade cellulosaytor, vilka ska tillverkas i det viktiga blekningssteget i kraftmassatillverkningen. Att man redan från början tar hänsyn till de industriella förhållanden i tillverkningsprocessen gör att man lättare kommer kunna utveckla cellulosafibrer med skräddarsydda egenskaper. Dessa fibrer ska användas i nya de fiberbaserade produkterna som kan ge dem unika egenskaper såsom: lättare produkter, robustare production med hjälpa av konventionell processutrustning, mer mekaniska robusta produkter etc.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att: - Öka förståelse av hur polymerer adsorberar till cellulosafiberytor. - Kombinera adsorption och kovalent bindning av funktionaliserade polymerer till kraftmassa i blekningsteget. - Karakterisera funktionerna hos de nya modifierade fibrerna i applikationer Detta doktorandprojekt är beläget vid Chalmers tekniska högskola och stöds av VINNOVA och Södras forskargrupp. För att säkra ett starkt samarbete mellan Chalmers och Södra hålls varje månad möten mellan doktoranden, samt Chalmers och Södra utsedda handledare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.