Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Additiv tillverkning av formar för glasgjutning

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har visat lovande resultat för användande av 3D-skrivna sandformar för glasgjutning. Viktiga parametrar att ta hänsyn till för att anpassa 3D-skrivna sandformar och blacker för bättre ytkvalitet till glasgjutning har identifierats. Första undersökningarna av användandet av aktivatorer för att stärka glasytan visar att mer ingående arbete är nödvändigt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i identifiering av de parametrar som är viktiga att arbeta vidare med för att anpassa användandet av 3D-utskrivna sandformar till glasgjutning. Resultaten förväntas lägga grunden till ett större överbryggningsprojekt för att ta metoden hela vägen till glasproduktion.

Upplägg och genomförande

Upplägget av förprojektet har fungerat bra där en initial kartläggning ökade kunskapsgrunden och det efterföljande experimentella arbetet identifierade viktiga parametrar att ta hänsyn till vid anpassning av en metod ursprungligen framtagen för metallindustrin till applikation inom konstglasbranschen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05440

Statistik för sidan