ACi-store

Diarienummer 2014-05620
Koordinator Innelandet Anundsjö AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat