Acceleration TINC 2016

Diarienummer 2016-02434
Koordinator Manomotion AB
Bidrag från Vinnova 49 125 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

ManoMotion har under vården 2016 deltagit i TINC programmet i Silicon valley med syfte att undersöka möjlig USA expansion.

Resultat och förväntade effekter

Efter ett positivt deltagande i TINC2016 så har bolaget etablerat ett virtuellt kontor i Palo Alto som ett första steg i en möjlig USA etablering. Viktiga kontakter med industrileverantörer har etablerats och utvärdering av teknologin pågår fortlöpande.

Upplägg och genomförande

ManoMotion har med relativt små resurser lyckats få med många bra lärdomar hem och skapat ett kontaktnät som kommer gagna bolaget i nästa fas av expansion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.