ABI ESA-BIC

Diarienummer 2015-06864
Koordinator ARCTIC BUSINESS INCUBATOR AB - Aurorum Business Incubator AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt har varit att säkerställa uppstarten av ESA-BIC Sweden med mål att etablera kontakter med relevanta organisationer, investerare och mellan de ingående inkubatorerna, etablera ESA-BIC Sweden som en partner mot dem och ev. starta andra relaterade projekt och aktiviteter. Detta är uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

ESA-BIC Sweden med dess tre ingående inkubatorer har nu ett väletablerat kontaktnätverk både mellan sig samt med andra relevanta investerare, nätverk och organisationer nationellt men även internationellt. Detta ger en mycket god förutsättning för det fortsatta arbetet inom ESA-BIC Sweden och har även resulterat i separata aktiviteter och projekt med några av dessa i syfte att stärka rymdsektorn i Sverige (och den kan självklart tillkomma fler projekt och aktiviteter över tiden).

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna har letts och genomförts av ABI med egen personal och med externa konsulter med mindre inblandning av personal från UIC och Innovatum. Arbetet har styrts och prioriterats av ESA-BIC Sweden och har alltså skett helt i enlighet med styrning och prioritet från ABI, UIC och Innovatum. Alla resultat och aktiviteter är delade och spridda inom ESA-BIC Sweden.

Externa länkar

Länk till ESA-BIC Sveriges officiella hemsida. Även om detta inte är projektets hemsida är det den plats där info finns

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.