A postgenomic drug target profiling of autoimmunity

Diarienummer
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 33 200 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att förbereda internationellt samarbete mellan en forskargrupp i Oxford, två forskargrupper i Stockholm och ett företag i Göteborg i syfte att slutföra ett VINNMER förslag till nästa utlysning i April 2011. Det slutliga målet att slutföra en ansökan till April 2011 lyckades. Jag har skickat en ansökan tillsammans med Prof. Flints grupp i Oxford, Prof. Holmdahls grupp pa Karolinska Institutet och Redoxis AB i Göteborg med titeln: A postgenomic drug target profiling of autoimmunity.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av planeringsprojektet blev ett etablerat vetenskapligt samarbete och en fullständig ansökan till VINNOVA med förhoppning om medfinansiering under 3 år. Resor för möten samt telefonkonferenser och kommunikation via mail mellan Oxford, Karolinska Institutet och Redoxis har genomförts. Framförallt diskussioner för sammanställning av ansökan, samt projektplanering och samsyn på projektets genomförande, arbetsfördelning samt fokus både på akademisk grundforskning (publikationer) och kommersiell inriktning (patent).

Upplägg och genomförande

Jag reste till Göteborg i December, till Stockholm i februari och till Åbo i mars för att träffa Peter Olofsson, CEO på Redoxis, och Rikard Holmdahl, professor på Karolinska Institutet. Vi diskuterade utformning av ansökan samt praktiskt utförande av projektet med förläggning av metodutveckling och valideringsstudier till Karolinska samt kemiutveckling, screen och projektledningsarbete till Redoxis. Vidare har Redoxis och KI haft möten för att diskutera sitt samarbete för att projektet ska fungera effektivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02770

Statistik för sidan