Svenska life science SMF röst i Horizon 2020

Diarienummer 2013-02762
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Strukturer för samverkan och påverkan av Life Science frågor inom EU saknas., tex. finns ingen ETP inom EU för Life Science. Dessutom finns idag ingen bra kanal för Life Science SMF att påverka EU inom finansieringsfrågor (Horizon 2020). Därför är plattformen ´Svenska life science SMF röst i Horizon 2020´ viktig för att få en samlad röst ut mot Europa. Vi har identifierat en struktur som samlar svenska SMF, regioner och biotechkluster samt olika experter inom Sverige och EU, för att kanalisera in vad som kan göras bättre i Horizon 2020 ur ett Life Science SMF-perspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Ramprogrammet har ett stort fokus på SMF. Dock finns fortfarande mycket kvar att förbättra. Plattformen ger möjlighet att samla gemensamma åsikter och förbättringsförslag från svenska SMF, som på ett strukturerat sätt kan framföras till EU. Tack vare kontakterna gentemot olika organisationer i Europa kan man på ett tidigt stadium få insikt i och påverka kommande ramprogram. Genom de etablerade kontakterna i Europa kan plattformen dessutom få med sig motsvarande organisationer i Europa.

Upplägg och genomförande

En inkubator användes för att nå ut till de forskningsintensiva småbolagen. EU Support Office har marknadsfört plattformen i hela Sverige, och samlat intressenter till den. Styrgruppen har identifierat bolag med erfarenhet av EU:s ramprogram, som viktiga deltagare i plattformen. En styrguppsmedlem har deltagit på SwedenBio:s regionsnätverksmöte, och därmed fått förankring av plattformen hos regionerna. Möten i Bryssel med olika organisationer identifierade bra kanaler mot EU. Detta har resulterat i struktur som samlar en betydande del av Life Science SMF i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.