Rättviseförmedlingens Räkna-projekt

Diarienummer 2014-02695
Koordinator Rättviseförmedlingen
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2017
Status Avslutat